Din aleminin sanal buluşma platformu!
Yeni Sayfa 1

Favorilerime Ekle   Anasayfam Yap

Genel Sunumlar İlköğretim Sunumları İlköğretim ve Lise Sınıfları Ortak Sunumlar Lise Sunumları  
Yeni Sayfa 1

temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb

 


Yeni Sayfa 1

     
GÜLLERİN EFENDİSİ : 054-HİZMETÇİ KIZ

Güzel Ahlak Timsali Efendimiz İnsanlığa Bir Rahmetti... Bir Gün Ağlayan Küçük Bir Kız Çocuğu Gördü… Onun Göz Yaşlarını Dindirmek İçin Elinden Gelen Her Şeyi Yapacaktı...

Şehrin akşama bürünmüş alacakaranlık yollarında, küçük bir kız çocuğunun ağladığını gördü, Güzel Ahlak Timsali... Küçük yavrunun acısı düştü şefkat dünyasına ve sordu:
“Niçin ağlıyorsun yavrum?...”
“Ev sahibim bana un almam için, iki gümüş vermişti, kaybettim!...”
Güzel İnsan
o gün, on gümüşünden dördü ile sabah kendisine bir gömlek satın almıştı. Tam evine gelmişti ki
[08.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:69 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 055-Hz.AİŞE İLE İZDİVAC

Efendimiz Hazreti Ebûbekir'in kızı Hazreti Âişe ile Mekke'de nişanlanmış, fakat düğün tehir edilmişti. Medine'ye gelince hicretin birinci yılının Şevvâl ayında düğünleri yapılıyor...

Medine'ye hicret eden Efendimiz, Hanımı Hz. Sevde, Kızları Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Zeynep ile nişanlısı Hz. Aişe'yi Mekke'de bırakmak zorunda kalmıştı.
Mescid-i Nebevî’nin inşâsı bitip, Hâne-i Saâdet yapılınca, Hane Halkı ile birlikte Hz. Aişe de Medine’ye hicret etti.
Hicretin 1. yılı Aylardan Şevvâ
[05.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:60 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 056-EFENDİMİZİN HANE-İ SAADETLERİ

Hicretten sonra Efendimizin Aile hayatında ve Hane-i Saadetlerinde birçok güzel değişiklikler oluyor, ardı sıra mutlu olaylar vuku buluyor...

Peygamber Efendimiz’in kızı Hz. Fâtıma ile, Hz. Ali Hicretin 5. ayında nikâhlandılar, 2. yılında da evlendiler.
Hicretin 3. Senesinde Peygamber Efendimiz, Hz. Ömer'in kızı Hz. Hafsa ile evlenirken; kızı Ümmü Gülsüm’ü de Hz. Osman'a nikâhladı...
Hicretin üçüncü yılında ilk torunu Hz.Hasan; dördüncü yılında da ikinci torunu, Hz.Hüseyin, dünyaya gelecekti...
[05.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:79 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 057-İLK İSLÂM DEVLETİ

Efendimiz, Muhit Ve Şartların Değişmesiyle Medine'de Adlî, Askerî, Siyasî Bir Takım Esasları Tespit Ederek, Cemiyete Bir Teşkilatlanma Ruhu Ve Havası Getiriyor... Böylece İlk İslâm Devletinin Anayasası Hazırlanıyor…

Efendimiz
, Mekke devrinde sadece îmân esaslarını anlatmış, bu sayede bir çok kimse İslâmın saâdetli sinesine koşmuştu. Bu devrede İslâm düşmanlarına karşı, her türlü maddî mukabele yasaktı.
Fakat hicretten sonra Müslümanlar, îmânlarının gereği olan her şeyi serbestçe yapmaya başladılar.
Adlî, askerî, siyasî esaslar
ın tespiti ile, [05.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:68 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 058-MÜŞRİKLERE MUKABELEYE İZİN

Efendimiz Ve Müslümanlar Hicret Etmişlerdi Ama Yine de Tam Emniyette Değillerdi. Mekke Müşriklerinin Tahrik Ettiği Medine’deki Yahudiler ve Özellikle de Münafıklar Müslümanlara Düşmandılar...

Efendimiz
, Mekke'de harb ve cihâda izinli değildi.
Bütün mesai, îmân esaslarını kalb, ruh ve akıllara işlemeye hasredilmişti. Bu devrede her türlü zulme karşı, sabır ve sükûnet emrediliyordu. Medine'ye hicretten sonra da hemen mukabeleye izin verilmedi.
Bir müddet sonra Hac Sûresi, 39. ve 40. Âyetleri nazil olacak;
“Kendilerine savaş açılan mü'minlere,
[05.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:67 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 059-BEDİR'E DOĞRU 1

Kureyş Müşrikleri Müslümanlarla Harbe Hazırlık Yapıyorlar. Bunun İçin de Bir Ticâret Kervânı Hazırlamışlar Ve Geliriyle De Silâh Almayı Planlıyorlar…

Hicretin 2. senesi…
Kureyş müşrikleri harbe hazırlık ve silâh almak için hazırladıkları ticâret kervanına, Müslümanların saldırdığı haberi aldılar…
Bunun üzerine Kureyşliler alelacele 950 kişilik bir ordu hazırladılar...
Artık ufukta savaş görünüyor...

[01.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:87 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 060-BEDİR'E DOĞRU 2

Kureyş Müşriklerinin Harbe Hazırlık Ve Silâh Almak İçin Yola Çıkan Ticâret Kervânı, Mekke’ye Dönmesine Rağmen Ebû Cehil 950 Kişilik Orduyla Müslümanlarla Harp Etmeye Geliyor…

Hicretin 2. senesi…
17 Ramazan, Cuma…
13 Mart 624…
Safra yakınında Kureyş’in büyük bir ordu ile gelmekte olduğunu haber alan Resûl-i Ekrem, Ashâbını toplayıp, müşriklerle savaşma konusunda iştişare etti.
Bir avuç mücâhid her şeye rağmen, kendilerinden gerek sayıca ve gerekse silahça kat kat fazla olan müşrik ordusuna karşı koyma kararını verecek, Sahabilerin her bi
[01.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:70 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 061-BEDİR KUYUSU

Efendimiz, Bedir Yakınında Müşrik Ordusu Hakkında İstihbarat Aldı… Bedir'e Varıldığında Önce Karargâhın Yeri İstişare Edildi. Sonra da Karargâhın, Bedir Kuyusunun Önünde Kurulması Kararlaştırılıyor….

Hicretin 2. senesi…
17 Ramazan, Cuma gecesi yatsı vakti…
Peygamber Efendimiz, müşrik ordusunun sayısı ve ileri gelenleri hakkında bilgi almış, istişareleri yapmış, sonra da hurma dallarından yapılan bir gölgeliğe çekilmişti…
Efendimiz bütün gecesini Kâdir-i Zülcelâl’e ibadetle geçirecek; “Allah'ım! Bana yaptığın va'dini yerine getir! All
[01.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:67 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 062-BEDR'İN ARSLANLARI 1

İslâm Ordusu, müşrik ordusu karşı karşıya… düşman sayıca ve silâhça üstün… Çarpışacakların çoğu birbiri ile akraba... Kardeş kardeşle, baba oğulla, dayı yeğenle savaşacak.

Hicretin 2. senesi...
17 Ramazan Cuma...
Mîlâdî: 13 Mart 624...
Bedir Meydanında manzara oldukça düşündürücü ve ibretli... Çarpışacakların çoğu birbiri ile akraba...
Harp âdeti üzere, önce her iki taraftan teke tek çarpışacak kişiler ortaya çıkacak...
Efendimiz, âdeta mücessem îmân halini almış bu bir avuç mücâhidin haline bakıyor ve;
“Allah'ım! Onlar
[01.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:75 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 063- BEDR'İN ARSLANLARI 2

İslâm Ordusu İle Müşrik Ordusu, Olanca Güç Ve Kuvvetleriyle Birbirine Saldırıya Geçiyor... Efendimiz, Ordunun Önünde Cihada Teşvik Eden Konuşmalar Yapıyor, Şehid Düşenlerin Makamlarının, Cennet Olacağını Müjdeliyor...

Hicretin 2. senesi...
17 Ramazan Cuma...
Mîlâdî: 13 Mart 624...
Bedir Meydanında Manzara oldukça ibretli:...
Muhacirlerin sancaktarı; Mus'ab bin Umeyr, Müslümanlar safında, kardeşi Ebû Aziz İbn-i Umeyr ise, Müşriklerin birinci bayraktarı...
Daha garibi, Hz. Ebû Bekir(RA) ile oğlu Abdullah Müslü
[01.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:72 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 064-BEDR'İN ARSLANLARI 3

Savaşın En Kızgın Anı... Müşriklerin Zayiatının Bir Hayli Fazla Olduğu Görülüyor... Müşrik Ordusunun Müslümanlara Karşı Koyacak Gücü Yavaş Yavaş Azalıyor...

Hicretin 2. senesi...
17 Ramazan Cuma...
Mîlâdî: 13 Mart 624...
Bedir Meydanında savaş olanca hızıyla devam ederken, müşriklerden bir çok kimsenin öldürüldüğü de görülüyordu.
Bu durum karşısında müşrikler Ebû Cehil'in etrafını sarmışlar, ne pahasına olursa olsun, onu korumaya çalışıyorlardı...
Ancak bir müddet sonra Ebu Cehil, Muaz ve Muavviz kardeşler tar
[01.02.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:71 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 065-UHUD İÇİN KARAR ANI

Kureyş Müşrikleri Bedir'de Uğradıkları Hezimetin Acısını Bir Türlü Unutamıyorlardı… Müslümanlardan İntikam Almanın Yollarını Arıyorlar...

Hicretin 3. senesi,
Milâdî; 625.
Kureyş müşrikleri Bedir'de İleri gelenlerinden bir çoğunu kaybetmişlerdi... Tekrar Müslümanlara karşı harp hazırlığı içine girdiler.
Peygamberimiz’e Kureyş müşriklerinin hazırlıklarını tamamladıkları ve Medine’ye yürümek için yola çıktıklarına dair bir mektup geldi...
Peygamber Efendimiz, ilk anda mektubun muhteviyatını gizli tutacak, daha sonra da Ensar ve M
[31.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:77 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 066-İSLAM ORDUSU UHUD’DA

Efendimiz, Müşrik Ordusunun Nerede Karşılanacağı Hususunda İstişâre Etti... Efendimizin Medine'den Çıkmak İstememesine Rağmen Müslümanların Çoğunluğu Meydan Savaşı İstiyordu

Hicretin 3. senesi, 7 Şevvâl.
Milâdî 625... Cuma...
Resûl-i Ekrem Efendimiz, Cuma namazını kıldırdıktan sonra, Müslümanlar’a cihadla ilgili bir hutbe irad etti...
Sonra da yüzü zırhlı olmak üzere 1000 kişilik bir orduyla Medine’den Uhud’a doğru hareket etti. Ancak Abdullah b. Übey b. Selûl’ün başını çektiği 300 kişi, münafıklık yaparak geri dönecek; Müslümanlar<
[31.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:77 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 067-UHUD’DAKİ KESİN TALİMAT

Efendimiz Ordusunun Saflarını Tanzim Ediyor. Özellikle Ayneyn Tepesine, Bir Okçu Müfrezesi Yerleştirerek Buradaki Kritik Geçidi Kontrol Altına Alıyor...

Hicretin 3. senesi, 8 Şevvâl,
Milâdî 625... Cumartesi...
Peygamberimiz
sayıca az, îmân ve cesarette büyük ordusunun saflarını tanzim ediyor.
Oldukça mühim bir yer olan Ayneyn Tepesine, elli muharipten teşekkül eden bir okçu müfrezesini vazifelendirdi. Başlarına Abdullah bin Cübeyr'i tayin etti.
Resûl-i Ekrem
okçulara şu tarihi emri verecekti:
“Düşmanı yendiğimizi
[31.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:73 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 068-RESULULLAH’IN TALİMATINA UYMAMAK: 1

Efendimiz’in; “Düşmanı Yendiğimizi Görseniz de, Size Haber Vermedikçe, Adam Göndermedikçe Yerlerinizden Asla Ayrılmayınız...” Talimatına Rağmen “Ayneyn Tepesi”ndeki Okçular Görev Yerlerini Terk Ediyorlar...

Hicretin 3. Senesi, 8 Şevvâl.
Milâdî 625...
Uhud’da, harbin ilk safhası Mücahidler’in üstün çarpışmaları ve Allah'ın yardımı ile Müslümanlar lehine neticelendi. Düşman ikiye bölünüp sürâtle harp yerinden uzaklaşırken, Mücahidler de, geride terk edilen ganimetleri toplamaya başlamışlardı.
Ayneyn Tepesi’nde vazife
[31.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:70 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 069-RESULULLAH’IN TALİMATINA UYMAMAK: 2

Ayneyn Tepesinde Vazifeli Okçuların Yerlerini Terk Etmesiyle, İki Ateş Arasında Kalan Mücahidler, Kuvvetlerini Kaybediyor Ve Bir Anda Dağılıyorlar...

Hicretin 3. Senesi, 8 Şevvâl.
Milâdî 625...
Müslümanlar, harbin ilk safhasını kazanmışlardı. Ancak Ayneyn Tepesi’ndeki okçuların büyük hatasını değerlendiren Halid Bin Velid, Müslüman saflarının arkasına dalınca, Mücahidler, iki ateş arasında kaldılar. Sonrasında Hz. Hamza, Vahşi tarafından, Hz. Mus'ab b. Umeyr, İbni Kamia tarafından şehid edilecekti...
İbni Kamia ayrıca; “Muha
[31.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:70 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 070-UHUD’UN ARSLANLARI

Uhud’da Etrafından Dağıldıkları Sırada, Hz Resûlullah’ın Çevresinde Kala Kala On Beş Kadar Mücahid Bulunuyor... Resûlullah Efendimiz, Sa'd Bin Ebî Vakkas’ı Yanına Çağırıyor...

Hicretin 3. Senesi, 8 Şevvâl.
Milâdî; 625...
Hz. Sa'd şöyle anlatıyor: “Resûlullah beni önüne oturttu. Ok atmaya başladım. Her atışta, “Allah'ım! Bu senin okundur! Onunla düşmanını vur!...” diyordum. Resûlullah da (SAV): “Allah'ım! Sad'ın duâsını kabul et! Allah'ım!” Sa'd’ın atışını doğrult! Devam, devam Sa'd! Anam, Babam sana fedâ olsun” buyuruyordu.” [31.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:69 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 071-KUZMAN

Kuzman: Müslümanlar Safında, Mertçe Çarpışıp Cesaretle Düşmanın Üzerine Hücum Eden Biri... Ama Ne Gariptir ki, Onun İsmi Her Ne Zaman Zikredilse, Efendimiz: “O, Cehennemliktir” Buyuruyor...

Kuzman , harbin en şiddetli anında büyük kahramanlıklar gösterdi.
Hattâ İslâm ordusu, bozulup dağıldığı sırada kılıcının kınını kıracak:
“Ölmek kaçmaktan hayırlıdır…” diye seslenerek müşriklerin arasına dalacak, yedisini sekizini öldürdükten sonra, kendisi de muharebe meydanında yaralanıp kan revan içinde kalacaktı. …
[31.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:64 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 072-UHUD’DAKİ HÜZÜN BULUTU: 1

Tepelere Sığınan Müslümanların Derlenip Toparlandığını Gören Müşrikler Tekrar Bir Hezimete Uğramamak İçin, En Uygun Yolun Geri Çekilmek Olacağını Düşünüp, Harp Meydanını Terk Ediyorlar...

Hicretin 3. Senesi, 8 Şevvâl.
Milâdî; 625...
Peygamber Efendimizin: “O, bizi sever, biz de onu severiz” buyurduğu Uhud'a artık bir hüzün bulutu hakim…
Bir safhasında Mücahidlere gülen parlak muzafferiyet, Resûlullah’ın emir ve talimatına riâyet etmemenin neticesinde bir anda hazin ve acı bir mağlûbiyete dönmüş durumda... M
[31.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:69 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 073- UHUD’DAKİ HÜZÜN BULUTU: 2

Savaş Sonrasında Resûl-i Ekrem Efendimiz, Şehidlerin Namazlarını Kıldıktan Sonra, Onların, Kanlarıyla ve Kanlı Elbiseleriyle Defnedilmelerini Emrediyor... Sonra da İslam Ordusu Medine’ye Dönmek Üzere Harekete Geçiyor...

Hicretin 3. Senesi, 8 Şevvâl.
Milâdî; 625...
Uhud'u bir hüzün bulutu kaplamış durumda. Efendimiz, şehidlerin namazlarını kıldı. Mücahidlerle birlikte Medine'ye doğru harekete geçen Resûl-i Ekrem Efendimiz, Harre mevkiine geldiğinde, şu içli niyazı yapacaktı:
“Allah'ım! Hamd ve senâ ancak Sanadır... Allah'ım! Se
[31.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:72 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 074- SELMAN-I FARİSΒNİN TEKLİFİ

Mekke Müşrikleri, Medine'deki İslâm Devleti’nin Nüfuzunu Kırma Arzu Ve Emelindeler... Bunun İçin Medine Üzerine Yürüme Kararı Alıyorlar...

Hicretin 5. senesi, Milâdî 627.
Uhud Harbinden iki yıl sonra.
Medine'den sürülen Benî Nadir Yahudî kabilelesi Peygamberimiz ve İslâmiyet aleyhinde propaganda ve tahriklerde bulunmak, civar halkı Müslümanlar aleyhine kışkırtmaya başladılar.
Medine'deki İslâm Devleti’nin nüfuzunu kırmak için Medine üzerine yürüme konusunda Mekke Müşrikleri ile anlaştılar.
Bu haberi alan Peygambe
[31.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:68 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 075-HENDEKTEKİ AK KAYA

Müşriklerin Medine Üzerine Yürüme Haberini Alan Müslümanlar Onların Saldırısını Nasıl Karşılayacaklarını İstişâre Ettiler. Sonra da Medine'de Hendekler Kazılmak Suretiyle Düşman Saldırısına Karşı Konulması Kararlaştırıldı...

Hicretin 5. Senesi...
Uhud Harbinden iki yıl sonra...
Müşriklerin Medine üzerine yürüme haberini alan Peygamber Efendimiz, Ashab-ı Kiramla istişâre etti. Selmanı Farisî’nin teklifi üzerine Medine'de şehrin etrafında hendekler kazılmak suretiyle düşman saldırısına karşı konulması kararlaştırıldı...
Kazı işi
[31.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:73 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 076-ALLAH İÇİN HENDEK KAZANLAR

Hendek Kazma İşi Devam Ediyor. Ancak O Yıl Arabistan'da Şiddetli Bir Kıtlık Hüküm Sürüyor Ve Müslümanlar, Yiyecek Sıkıntısı İçinde...

Hicretin 5. Senesi.
Milâdî, Ocak 627.
Müslümanlar Hendek kazma işini bir an evvel bitirmek için durmadan dinlenmeden çalışıyordu. O yıl Arabistan'da şiddetli bir kıtlık ve kuraklık hüküm sürüyordu. Bu bakımdan Müslümanlar yiyecek sıkıntısı çekiyorlardı...
Resûlullah’ı (SAV) , son derece acıkmış gören Câbir bin Abdullah evlerindeki oğlak ve biraz arpa ile yemek hazırlayıp Efendimizin yanına
[26.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:88 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 077-ANLAŞMAYI BOZAN YAHUDİLER

Hendek Kazma İşi Devam Ederken Bir Takım Üzüntü Verici Olaylar Gelişiyor. Önce Bir Yahudi Kabilesi Anlaşmayı Bozuyor. Sonra da Müslümanların Arasındaki Münafıklar İşleri Karıştırıp, İnananların İçine Şüphe ve Vesvese Vermeye Çalışıyorlar…

Hicretin 5. senesi.
Milâdî; Ocak 627.
Benî Kurayza Yahudileri anlaşmayı bozdular. Beklenmeyen bu haber, Peygamber Efendimiz’i oldukça müteessir etti. Bu Artık Medine’nin, çepeçevre düşman tarafından sarılmış olması anlamına da geliyordu…
Medine kale ve hisarlarındaki kadın ve çocuklar tehlike altındaydı. Müslüman
[26.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:67 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 078-HENDEK MUHASARASI BAŞLIYOR

Müşrikler Ve İttifak Ettikleri Yahudi Kabileleri, Hendeği Geçme İmkânı Bulamayınca Müslümanları Muhasara Altına Alıyorlar...

Hicretin 5. senesi, Şevval.
Milâdî; Ocak 627.
Düşman, hendek arkasında çarpışmanın bir hayli zor olacağını biliyordu... Çarpışma uzaktan uzağa ok atışlarıyla devam ediyor, hendeğin dar yerlerinden Müslümanlar tarafına geçme teşebbüsleri oluyordu.
Yalnız başına birçok topluluğu dağıtmış, cesur ve silahşorlukta mahir, Arap kabilelerinin bir bölük süvariye denk saydığı Amr bin Abdi Vedd hendeğin dar yerinden Müslümanlar
[26.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:76 Yorum(0)       Dokümanı İndir


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43]

 

 

Yeni Sayfa 1

   
   
E-Posta:
Şifre:
Beni Hatırla

Kaydol

Şifrem?

 

   Site İstatistikleri

   
  Bugünkü sayaç: 61
  Toplam sayaç: 1.189.938
  Toplam Doküman: 1063
  Üye Sayısı: 10098
   Yeni Sayfa 1

duaistiyoruz@dinalemi.net

Tasarım-Hosting: Spark Bilişim