Din aleminin sanal buluşma platformu!
Yeni Sayfa 1

Favorilerime Ekle   Anasayfam Yap

Genel Sunumlar İlköğretim Sunumları İlköğretim ve Lise Sınıfları Ortak Sunumlar Lise Sunumları  
Yeni Sayfa 1

temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb

 


Yeni Sayfa 1

     
GÜLLERİN EFENDİSİ : 079-HARP HİLEDİR

Efendimizin “Harp Hilelerden İbârettir” Buyurmuştu. Bu Söz Mucibince Nuaym Bin Mes'ud Müşriklerle Yahudilerin Arasını Bozacak Büyük Bir Tezgah Kuruyor...

Hicretin 5. senesi, Şevval.
Milâdî; Ocak 627.
Nuaym bin Mes'ud henüz yeni Müslüman olmuştu. Efendimiz’in huzuruna geldi ve şu teklifte bulundu:
“Yâ Resûlallah! Ben Müslüman oldum. Kavmim Gatafanlılar’ın bundan haberleri yok. Emret, istediğini yapayım.” Efendimiz:
“Elinden gelirse bizi, muhasara altına almış olan kavimlerin arasına gir de, onları birbirinden ayırmaya çalı
[29.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:70 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 080-MUHASARA SONA ERİYOR

Hendek Savaşı Sona Eriyor... Bir Gece Patlak Veren Dondurucu Bir Rüzgârın Etkisiyle Müthiş Bir Korku Ve Paniğe Kapılan Müşrikler Muhasarayı Bırakıp Kaçıyorlar...

Hicretin 5. senesi, 29 Şevval.
Milâdî; 24 Ocak 627.
Hendek Muhasarası devam ederken bir gece, müşrik ordusunun bulunduğu sahada dondurucu bir rüzgâr gürlemeye başladı... Müşriklerin gözleri toz ve toprakla doldu. Kap kaçaklar uçuşuyor, çadırlar sökülüyor, atlar, develer birbirine karışıyor, gözler birbirini görmüyordu. Düşmanı, artık müthiş bir korku ve panik havası sarmıştı.
Kureyş müşri
[26.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:68 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 081-EFENDİMİZİN RÜYÂSI

Mekke'den Medine'ye Hicretin Üzerinden, Tam Altı Yıl Geçmiş. Vatanlarının Hasreti Müslümanların Gözlerinde Tütüyor... Peygamberimiz Ve Müslümanlar Kâbe-i Muazzama’yı Ziyaret Niyetindeler…

Hicretin 6. senesi... Zilkâde ayı...
Milâdî; Mart 628.
Peygamber Efendimiz, bir gece rüyâ gördüler. Rüyâsında hiç bir korku ve endişe duymadan Ashabıyla birlikte gidip Kâbe’yi tavaf ettiklerini, kiminin başını kazıttığını, kiminin de saçını kısalttığını gördü. Efendimiz, bu rüyâsını anlatınca Ashab-ı Kiram, görülmedik bir sevinç ve heyecan duydular
[26.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:73 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 082-RIDVAN BÎATI

Sadece Kâbe-İ Muazzama’yı Ziyaret Etmek Amacıyla Yola Çıkan Müslümanların Hac Yapmalarına, Müşrikler Engel Oluyorlar. Müslümanlar Rıdvan Ağacı Altında, Allah Ve Resûlü Uğrunda Canlarını Fedâ Edeceklerine Dair Biât Ediyorlar...

Hicretin 6. senesi...
Zilkâde ayı. Milâdî 628...
Efendimizin mübârek niyetleri, sadece Kâbe-i Muazzama’yı ziyaret etmekti. Her iki taraf karargâh kurdukları yerde müzakereler yapıyor birbirlerine gönderdikleri karşılıklı elçilerle tekliflerde bulunuyorlardı.
Bu arada Hz. Osman ve beraberindeki Müslümanların müşrik
[26.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:64 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 083-HUDEYBİYE ANDLAŞMASI

Rıdvan Bîatından Korkan Kureyş, Alelacele Rasulullah’la Anlaşma Yollarını Arıyor...

Hicretin 6. senesi...
Zilkâde ayı. Milâdî Mart, 628...
Rıdvan bîatı, Kureyşi fazlasıyla korkutmuştu. Alelacele sulh teklifinde bulunmak gayesiyle bir heyet gönderdiler. Kureyş elçisi Süheyl bin Amr, Resûlullah’ın huzuruna varıp sulh teklifinde bulundu. Efendimiz, sulh tekliflerini kabul etti.
Bundan sonra sulh şartlarının müzakeresi yapılacak, anlaşmaya varılacak sonra da kabul edilen şartlar teker teker yazılacaktı...
[25.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:73 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 084-EFENDİMİZDEN İKİ TABLO

Efendimizin Hayatından İki Tablo... Birinde, Hz. Hâtice'nin Dayısının Oğlu Ashabdan Abdullah Bin Ümmü Mektûm, Diğerinde Müşriklerin Sırtı Yere Getirilemeyen Emsalsiz Pehlivanlarından Biri Rükâne Bin Abd-İ Yezid Anlatılıyor...

Efendimiz
, Hz. Hâtice'nin dayısının oğlu Ashabtan Abdullah bin Ümmü Mektûm’u gördüğünde;
“Merhaba, ey Rabbimin bana itâb ve ikazda bulunmasına sebeb olan kişi!” diyerek iltifât ederdi.
Rükâne bin Abd-i Yezid ise, müşriklerin sırtı yere getirilemeyen emsalsiz pehlivanlarından biri idi.
Bir keresinde; [26.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:68 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 085- KÖRDÜĞÜM GİBİ

Efendimiz Aile Hayatı İle de Bize Örnekti. İşte Hz. Aişe Validemizle Peygamberimizin (s.a.v.) Arasında Sık Sık Geçen Bir Diyalog...

Hz. Aişe
validemiz Peygamberimizle yeni evlenmişti...
Eşinin kendisini sevip sevmediğini; ne kadar ve nasıl sevdiğini merak etmekteydi... Bu düşüncesini Peygamberimizle (S.A.V.) konuşmadan edemedi...
“Ey Allah’ın Resulü, beni nasıl seviyorsun?...”
Allah Rasulü şöyle cevap verecekti:...
“KÖRDÜĞÜM GİBİ...”
Peygamberimiz
den (s.a.v.) alacağı cevap onu çok mutlu ettiği için, Hz Aişe validem
[26.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:66 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 086-GİZLİ MEKTUP

Hudeybiye Anlaşması, Müslümanlarla Müşriklerin On Sene Harp Etmemelerini Öngörüyordu. Ancak Bekiroğullarının Huzâalılardan 23 Kişiyi Öldürmesi, Anlaşmayı Bozacaktı...

Hicretin 8. senesi...
Hudeybiye Andlaşmasının bozulması üzerine Efendimiz Mekke üzerine yürüme kararı aldı. Ancak bu fikrini; son derece gizli tutmak istemekteydi...
Efendimiz Medine’den çıkmak üzere iken Hz. Ali, Hz. Zübeyr bin Avvam ve Hz. Mikdad bin Esved’e:
“Hah bahçesinde, yanında mektup bulunan bir kadın bulacaksınız. Mektubu ondan alıp bana getirin!” [26.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:68 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 087-İSLÂM ORDUSU MEKKE ÖNÜNDE

Efendimiz Büyük Bir Gizlilik İçerisinde Mekke'nin Fethine Hazırlanıyor. Sonra da Kureyş Müşriklerinin Haberi Olmadan On Bin Kişilik Orduyla Mekke’yi Kuşatıyor...

Hicretin 8. senesi... Ramazan Ayının 10’u...
Mekke'nin fethi için bütün hazırlıklar tamam... Efendimiz, tek kalp gibi çarpan on bin kişilik muazzam İslâm ordusuna hareket emri veriyor...
Ordu, Mekkelilerin en ufak bir haberi bile olmadan gece vakti Merruzzahrân Vadisine ulaşıyor. Efendimiz, gelişini on bin kişilik muhteşem bir ateş donanmasıyla bildirecek, Kureyş müşrikleri, gözleri
[26.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:69 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 088-PEYGAMBERİMİZ MEKKE'YE GİRİYOR

Efendimiz 8 Yıl Önce Ayrılmak Zorunda Bırakıldığı Şehre, Şehirlerin Anasına, Mekke’ye Dönüyor. Hem de Muzaffer Bir Komutan Olarak, On Bin Kişilik Muhteşem Bir Ordu İle…

Takvimler, Hicrî sekizinci yılı,
Ramazan ayının on üçü, Cuma gününü gösteriyor...
Peygamber Efendimiz, devesi Kasvâ'nın üzerinde...
Mübârek başında Yemen işi siyah bir sarık var...
Sarığın bir ucunu iki omuzunun arasına salmış.
Bir haşmet ve vakar içinde mübârek Belde'ye giriyor...
Bir taraftan Allah 'ınakendisine bu günü gösterdiğinden dolayı hamdini, minnet ve ş
[26.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:65 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 089-PUTLAR YIKILIYOR

Efendimiz Tevhid İnancını Tebliğ Gçrevinden Dolayı Ayrılmak Zorunda Bırakıldığı Mekke’ye Dönüşünde, Kâbe'yi Asliyetine Kavuşturmak İçin Putlardan Temizliyor... Tıpkı Akıl, Ruh Ve Kalplerdeki Putları Yıktığı Gibi...

Kureyş müşrikleri, Kâbe'nin içine ve çevresine üç yüz altmış put dikmişlerdi...
Efendimiz elindeki asâ ile o putlara birer birer işâret ederek, İsrâ Sûresi, 81. âyetini okudu:
“Hak geldi, bâtıl zâil oldu. Muhakkak ki bâtıl yok olup gidicidir.”
İşareti alan her put yere düşecek, böylece Kâbe içinde ve çevresinde yere yuvarlanm
[26.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:62 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 090-MEKKELİLERİN PEYGAMBERİMİZE BÎATI

Efendimiz Mekke'de Umumî Af İlân Ediyor... İslâm’ın Amansız Düşmanları Bile, Bir Bir Ümit Kapısından Girerek İslâmiyetle Şerefleniyor...

Peygamber Efendimiz
, Mekke'de umumî af ilân ettikten sonra, Safâ Tepesi'ne çıktı... Orada Kureyşlilerin bîatını kabul etti...
Seneler önce, aynı tepede peygamberliğini açıktan ilân ettiğinde muhalefetle karşılanan Allah Rasulü, şimdi aynı tepe üzerinde aynı kimselerden İslâmiyet üzere bîat alıyordu...
“Nerede Görülürse Görülsünler, Öldürülecekler”
listesine alınmış İslâm’ın amansız düşmanları bil
[26.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:65 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 091-EFENDİMİZİN AFFI VE BAĞIŞLAMASI

Efendimiz Affedici Ve Bağışlayıcı İdi... Yaratılışı İcabı, Kendisine Kötülük Edene Asla Kötülükle Karşılık Vermiyor; Affediyor ve Hiçbir Zaman İntikam Almayı da, Düşünmüyordu...

Peygamber Efendimizin
, güzel ahlâkından birisi de, affedici ve bağışlayıcı olmasıydı.
Peygamberimiz, kendi yakınlarına ve Sahabîlerine devamlı hoşgörülü olduğu gibi, düşmanlarını da, özellikle onlar güçsüz bulundukları ve teslim oldukları zaman bağışlamış, suçlarını affetmiş, sonunda da pek çoğunun iman etmesine vesile olmuştur...
Peygamberimiz, kızı Zeyneb'i devesinden iterek,
[26.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:72 Yorum(0)       Dokümanı İndir


İLGİNÇ SUNUMLAR-ZEKA SUNUMLARI

1.Yarıyıl Son Hafta: ÖĞRENCİLERİN İLGİSİNİ ÇEKECEK EĞLENDİRİRKEN DÜŞÜNDÜREN SUNUMLAR

"20 İLGİNÇ RESİM, 20 YORUM" adlı 11 adet slaytımızı; soldaki "İlginç Sunumlar" butonuna tıklayarak;
"3 SORU 3 PROBLEM" adlı 13 adet slaytımızı, "GARİP BİR HESAP" ve "DÖRT KARE" adlı slaytlarımızı ise; soldaki "Zeka Sunumları" butonuna tıklayarak indirebilirsiniz.
İlk slaytlar ektedir.
[20.01.2013]
Genel Sunumlar - İlginç Sunumlar

İndirilme:241 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 092-EFENDİMİZİN HAYÂSI

Efendimiz, Hayatın Her Meselesinde Örnek Olduğu Gibi, Hayâ Konusunda da Ümmetine En Güzel Örneği O Oluşturmuştur...

Hz. Peygamber
(s.a.v.): “Hayâ îmândandır” buyurmuştur... Böylece hayâ; îmândan bir şube olmaktadır.
Efendimiz, şöyle buyurmuşlardır:
“Hayâ"; utanmayı, kınanmayı gerektiren bir şeyden nefsin heyecan ve teessür duymasıdır.
“Her dînin bir ahlâk nizamı vardır. İslâm’ın ahlâk nizamı da, hayâ üzerine tesis edilmiştir.” (İbn Mâce, Zühd:17)
[14.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:140 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 093-PEYGAMBERİMİZDE ÇOCUK SEVGİSİ-1

Efendimizin, Çocuklara Olan Şefkati Ve Sevgisi Bambaşkaydı... Çocukları Memnun Etmek İçin Onların Dediklerini Yapar, Kalplerini Kazanırdı...

Peygamberimiz
in şefkatinin en canlı örneği çocuklar üzerinde görülür...
Bir çocuk gördüğü zaman Peygamberimizin mübarek yüzünü neşe ve sevinç kaplardı...
İşte Efendimizin çocuk sevgisine dair bize kadar gelen rivayetlerden bir demet...
[14.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:147 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 094-PEYGAMBERİMİZDE ÇOCUK SEVGİSİ-2

Efendimizin, Çocuklara Olan Şefkati Ve Sevgisi Bambaşkaydı... Çocukları Memnun Etmek İçin Onların Dediklerini Yapar, Kalplerini Kazanırdı...

Peygamberimiz
in şefkatinin en canlı örneği çocuklar üzerinde görülür...
Bir çocuk gördüğü zaman Peygamberimizin mübarek yüzünü neşe ve sevinç kaplardı...
İşte Efendimizin çocuk sevgisine dair bize kadar gelen rivayetlerden bir başka demet...
[14.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:110 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 095-EFENDİMİZDEN LATÎFELER

Tebessümü Sadaka Kabul Eden Peygamber Efendimizin Hayatı, Gönlümüze Sürur Ve Neş'e Dağıtan Latîfe Örnekleri İle Doludur...

Efendimiz
, tebessümü sadaka kabul etmişlerdir. İnsanlar arasında ülfet ve kaynaşmaya sebep olan latifelere müsâmaha ile bakmışlardır... Hayatının her ânı bizim için “Üsve-i Hasene” (En Güzel Örnek) olan Allah Rasûlü'nün, zaman zaman yaptığı latîfelerine de rastlarız... İşte Efendimiz’in(SAV), latîfelerden bir örnek:
Bir gün Zeyd bin Hârise'nin hanımı Ümmü Eymen (Aynı zamanda Peygamberimizin dadısıdır) Efendimiz<
[14.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:112 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 096-PEYGAMBERİMİZ GELSE

Efendimiz Eğer Bir Gün, Ziyaretinize Gelse... Aniden Çalsa Kapınızı... Bu Durumda Ne Yapardınız Sorusunun Cevabını Aramak Gerçekten İlginç Olmaz mı?...

Merak ediyorum eğer Peygamber bir kaç günlüğüne bizimle birlikte yaşasa.
Yapmaya devam eder miyiz her zaman yaptığımız işleri?
Mesela götürebilecek miyiz yanımızda her gittiğimiz mekâna, O’nu da?
Tanıştırmaktan onur duyacak mıyız, en yakın arkadaşlarımızla?
Şöyle diyelim ya da; O gelince bir kaç günlüğüne değişmeli mi planlarımız ve hayatımız?
Şimdi söyleyelim birbirimize a
[14.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:108 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 097-EN GÜZEL MİSAFİR

Bir Gece Peygamber Efendimizi, Evinizde Misafir Etmeyi Düşündünüz mü Hiç?... Akşam Yemeğinde Sofralarınızda Bir Kişilik Daha Yer Ayırıp, En Güzel Tabak Ve Kaşığı Oraya Yerleştirmeyi... Bir Odanızı O’na Tahsis Etmeyi... Ailenizle Birlikte Bu Beklenti İçinde Uyuyup Sabah Namazına Kalkmayı... Gerçekten Bunu Hayalinizde canlandırmak Muhteşem Olmaz mıydı?...

Evin hanımı, bir gün arkadaşları ve komşularıyla Peygamber Efendimizin hayatı üzerine, sohbet ederken bir arkadaşı;
“Bir gece Efendimizi, evinizde misafir etmeyi düşündünüz mü hiç?” dedi... Evin hanımı: <
[14.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:92 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 098-BABA BİZ ONU GÖRDÜK MÜ?

Efendimizi Üniversite Yıllarına Kadar Tanımamış Bir Kişinin, Çocukları İçin, O’nu Anma Ve Anlama Adına Sergilediği Sıra Dışı Bir Hayat Dersi...

“Çocuklar!... Bugün çok özel bir gün.”

Neşeyle sofraya oturdular. Yemeklerini yerlerken, çocuklar merak içindeydiler...
Gençlik yıllarında tanıştığı ”Şahıs”’tan bahisle söze başladı:
“O’nu kitaplardan tanıdım. O’nu anlatanlar, öyle anlatıyorlardı ki; yaptıklarına hayran olmuştum...”
“O’nu görebilmeyi çok arzu ettim; ama bu mümkün değildi...”
”Yaptıklarını yapmak, söylediklerin
[14.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:88 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 099-ARKA ODADAKİ GÜNEŞ

Efendimizin Ashâbı’na, Sevgimi Koruyordum. Ancak Ne Olduğunu Kestiremediğim Bir His Yakamı Bırakmıyordu… Bu Düşünce, Bu His, Kıskançlık mıydı, Neydi?… Bilemiyordum…

“Ashabının yıldızlar gibi olduğu”
hadisi; duygularımda yoğunluğa vesile olmuştu...
O tarif edemediğim duygu gelip iç dünyama yerleşivermişti…
“Ne muhteşem bir övgü… Ne güzide bir övgü!…” diye söylendim içimden. Onlar yıldız misali idiler. Zira onların yanında Güneş vardı...
Onlar güneşi görüyorlar ama bizler güneşi göremiyorduk. O’nu bir kere bile olsa görme arzusuyl
[14.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:87 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 100-VEDÂ HACCI

Efendimizin İlk Ve Son Haccı... Haccın Farz Olmasından Sonra Allâh Rasûlü’nün Yapmış Olduğu Bu Tek Hac, Müslümanlarla da Vedâlaşmayı İçerdiğ İçin, Rasûlullâh’ın Vedâ Haccı İsmiyle Meşhur Olacaktı...

Hicretin 10. senesi...
Aylardan Zilhicce...
Milâdî, Mart 632...
Efendimiz, Hicretin Onuncu yılının Zilkâde ayında iken hacca hazırlandı... Medine'deki Müslümanlara da haccetmek üzere hazırlanmalarını emir buyurdu... Ayrıca, Medine dışındaki Müslümanlara da Medine'de toplanmaları için haber gönderdi...
Çok geçmeden Medine îmân ve İslâm’ın nuruyla münev
[11.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:131 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 101-VEDÂ HUTBESİ

Efendimiz Veda Hacında Yüz Bini Aşkın Müslümana Hitap Ediyor... Veda Hutbesi Üç Ayrı Yer Ve Zamanda İrad Edilen Hutbelerin Tamamının Bir Araya Getirilmesiyle Oluşmuştur...

Hicretin 10. senesi...
Zilhicce ayının 9’u...
Miladi 8 Mart 632... Cuma...
Arafat'ta yüz binin üzerindeki hacıya hitaben bir hutbe irad eden Efendimiz; sesinin, bütün hacılar tarafından işitilmesi için belli mesafelerde gür sesli sahabilerden bazılarını görevlendirdi. Resulüllah’ın sözlerini tekrar eden bu kişiler hutbenin bütün hacılar tarafından duyulmasını sağlıyorlardı
[11.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:103 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ : 102-VEDA HUTBESİ SONRASI

Efendimiz İlk Ve Son Haccını Yaptıktan Sonra Medine’ye Dönüyor...

Hicretin 10. senesi...
Zilhicce ayının 9’u...
Miladi; 8 Mart 632...
Efendimiz
in, bütün insanlığa en yüksek ve kutsî dersi olan Vedâ Hutbesi sona ermiş, Bilâl-i Habeşî öğle ezanını okumaya başlamıştı...
Sonra öğle ve ikindi namazları birleştirilerek kılınacak, akşama doğru, devesi Kasvâ'nın üzerindeyken; Efendimize;
“Bugün sizin dininizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslâmı seçtim.”
(Mâide, 3) âyeti n
[11.01.2013]
Genel Sunumlar - Hz. Muhammed(S.A.V.)

İndirilme:87 Yorum(0)       Dokümanı İndir


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43]

 

 

Yeni Sayfa 1

   
   
E-Posta:
Şifre:
Beni Hatırla

Kaydol

Şifrem?

 

   Site İstatistikleri

   
  Bugünkü sayaç: 47
  Toplam sayaç: 1.189.924
  Toplam Doküman: 1063
  Üye Sayısı: 10098
   Yeni Sayfa 1

duaistiyoruz@dinalemi.net

Tasarım-Hosting: Spark Bilişim