Din aleminin sanal buluşma platformu!
Yeni Sayfa 1

Favorilerime Ekle   Anasayfam Yap

Genel Sunumlar İlköğretim Sunumları İlköğretim ve Lise Sınıfları Ortak Sunumlar Lise Sunumları  
Yeni Sayfa 1

temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb

 


Yeni Sayfa 1

     
GÜLLERİN EFENDİSİ: 86-GİZLİ MEKTUP

26.HAFTA: 7.3.2.2-Hz. Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır.

Hicretin 8. senesi... Efendimiz Mekke üzerine yürüme fikrini; son derece gizli tutmak istemekte... Ancak bir kadın müşriklere bir mektup götürmektedir. Efendimiz:“Hah bahçesinde, yanında mektup bulunan bir kadın bulacaksınız. Mektubu ondan alıp bana getirin!” buyurur... Acaba kimdi bu kadın?...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 7.Sınıflar

İndirilme:176 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 94-EFENDİMİZ VE UKKAŞE

26.HAFTA: 7.3.2.2-Hz. Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır.

Allah Rasulü'nün son günleri... Mü'minlerle helalleşmek istedi... “Allah hakkı için, bende hakkı olan varsa, hemen gelsin, hakkını alsın” buyurdu... Acaba kim kalkıp ta “Ey Allah'ın Rasulü!... Benim sende hakkım var” diyecek ve herkesi yaşın yaşın ağlatacaktı?...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 7.Sınıflar

İndirilme:168 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 53-ASHÂB-I SUFFA

26.HAFTA: 6.3.2.2-Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri.

Mescid-i Nebevî'nin kuzey duvarında, hurma dallarıyla yapılan bir gölgelik ve sundurma vardı... Adına Suffa denilirdi. Burada kalan Müslümanlara da “Ashâb-ı Suffa” denilirdi. Onların Medine'de ne meskenleri, ne de akrabaları vardı. Efendimiz “Ashâb-ı Suffa” için “Eğer, sizin için Allah katında, neyin hazırlandığını bilseydiniz, yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha da ziyâdeleşmesini isterdiniz” diyerek, bu meşguliyetlerinin son derece mühim ve mübârek olduğunu ifâde buyuruyorlardı...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:149 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 52-MESCİD-İ NEBEVİ

26.HAFTA: 6.3.2.1-Peygamber Mescidi Ve Sosyal İşlevi.

Efendimiz Medine'de İlk Olarak Namaz Kılma Ve Toplanma Yeri Olarak Bir Mescid İnşasını Başlatıyorlar... Hicretin 1. senesi. Milâdi 622... Müslümanların içinde cemaatle namaz kılabilecekleri, gerektiğinde toplanıp meselelerini konuşabilecekleri bir yer gerekiyordu... Ve Efendimiz, Medine'de ilk olarak bir mescid inşâ etmekle işe başlayacak, Mescidin inşasında; bilfiil durmadan dinlenmeden çalışacaktı...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:157 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 50-EY RASUL MEDİNEYE HOŞ GELDİN 1

26.HAFTA: 6.3.2-Hz. Muhammed’in Çağrısı: Medine Dönemi.

Efendimiz'in, Medine'ye teşrifiyle vatanlarından ayrı düşüp de gönülleri mahzun olan Muhacirlere taze kan gelmişti. Ensarın yüzü ve gönlü sürûra gark oldu. Ashab-ı Kiramdan Bera bin Azib, o müstesna gündeki sevinç ve heyecanı şu cümlelerle anlatacaktı: “Resûlullah Medine'ye gelince, Medinelilerin onun gelişine sevindikleri kadar, hiç bir şeye öylesine sevindiklerini görmedim. O zaman henüz bir çocuk olan Ensardan Enes bin Mâlik ise şöyle diyecekti: “Ben, Resûlullah’ın Medine'ye girdiği günden daha güzel, daha parlak ve da
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:142 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 51-EY RASUL MEDİNEYE HOŞ GELDİN 2

26.HAFTA: 6.3.2-Hz. Muhammed’in Çağrısı: Medine Dönemi.

Efendimiz'in, Medine'ye teşrifiyle Ensarın yüzü ve gönlü sürûra gark oldu. Resûlullah Hz. Eyyûb el-Ensarî Hazretlerinin evinde kalmaya başlayarak; onun evini şereflendirmişti. Hz. Eyyûb el-Ensarî Hazretlerinin bir sıkıntısı vardı... Allah Resulü alt katta kalmayı tercih etmişti. Kendileri üst katta nasıl kalabilirlerdi?...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:109 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 46-NÖBET BEKLEYEN ÖRÜMCEK

26.HAFTA: 6.3.1.4-Hicret Olayı.

Mağaranın ağzına ağını geren bir örümcek ile oraya yuva kuran bir çift güvercin... Bu hayvanlar, Efendimiz ve Hz. Ebû Bekir'i bütün Kureyş'e karşı korumak için nöbete başlamışlardı...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:124 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 36-HABEŞİSTAN'A HİCRET 1

26.HAFTA: 5.3.3.2-Hz. Muhammed’in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı.

Müşriklerin Müslümanlar Üzerindeki Baskı Ve İşkencelerinin Artması Üzerine Hicretler Başlıyor... İşte İlk Habeşistan Hicreti... Vahyin 5. senesi... Kureyş müşriklerinin Müslümanlar üzerindeki baskı ve işkencelerinin artması üzerine, Resulullah, Hz. Ebu Bekir'in ricası üzerine bazı mü’minlerin hicretine izni verdi… On erkek ve dört kadın, Habeşistan'a gitmek için gizlice hazırlandı. İçinde Efendimizin Kerimesi Rukiyye ve Eşi Hz. Osman da var...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:118 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 37-HABEŞİSTAN'A HİCRET 2

5.3.3.2-Hz. Muhammed’in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı.

Müşriklerin Müslümanlar Üzerindeki Baskı Ve İşkencelerinin Artması Üzerine Hicretler Devam Ediyor... İşte İkinci Habeşistan Hicreti... Vahyin 6. senesi... İlk hicret sonrası, Müşriklerin zulümleri daha da şiddetlendi. Öte yandan bu ilk hicret, müminler için Habeşistan’ın güvenli bir yer olduğunu göstermişti...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:112 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 56-EFENDİMİZİN HANE-İ SAADETLERİ

26.HAFTA: 5.3.3.2-Hz. Muhammed’in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı.

Hicretin 5.ayı... Resûl-i Kibriyâ Efendimizin en küçük kızı, kızlarının en sevgilisi Hz. Fâtıma, Recep ayında Hz. Ali ile nikâhlandı. Hicretin 2. yılında da evlendiler. Hicretin 3.senesinde de, Peygamber Efendimiz, fakirleri ve yoksulları doyurduğu, onlara acıyıp merhamet ettiği için “Ümmü'l-Mesâkin (Yoksullar Annesi)” adı verilen Hz. Zeynep ile evlendiler...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:138 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 55-Hz.AİŞE İLE İZDİVAÇ

26.HAFTA: 5.3.3.1-Hz. Muhammed’in Ailesinde Sevinçler ve Sıkıntılar Paylaşılırdı.

Hicretten sonra Şevvâl ayında Resûl-i Ekrem'in, Mekke'de iken nikâhlandığı Hz. Âişe ile düğünleri yapıldı. Hz. Aişe ki; ileride bir çok Sahabî, Peygamberimizin çeşitli meseleler hakkındaki tatbikatını ve İslâmi hükümleri O'ndan sorarak öğreneceklerdi...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:112 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 22-İLK VAHİY SONRASI GELEN ÜZÜNTÜ

26.HAFTA: 5.3.3.1-Hz. Muhammed’in Ailesinde Sevinçler ve Sıkıntılar Paylaşılırdı.

Efendimize Gelen İlk Vahyin Arkasından Kırk Gün Vahiy Kesiliyor... İlk vahyi getirme vazifesi sona eren Cebrâil birden bire kaybolmuş, Allah Resûlü de mağaradan çıkmış ve Mekke'ye doğru dönmüştü. Ancak, ilk vahyin arkasından vahiy kesilecek, üzüntü içinde tam kırk gün geçirilecekti...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:117 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 13-ESRARENGİZ ŞAM YOLCULUĞU

26.HAFTA: 4.3.3.2-Hz. Muhammed’in Gençlik Hayatı.

Gül Goncası gözden saklı bu köşeye çekilmiş ağlıyor... Çünkü, Amca Ebu Talib, Şam tarafına mal götürecek olan bir Kureyş Kervanına katılma niyetinde… Amca Kesin kararını verdi. Kim karşı çıkarsa çıksın aldırmayacak ve O'nu da yanına alacak, ve Gül Goncası Efendimiz böylece Amcası Ebu Talib ile Şam yolculuğuna çıkacaktı...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 4. Sınıflar

İndirilme:136 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 12-ÖNCE DEDE, SONRA AMCA

26.HAFTA: 4.3.3.1-Hz. Muhammed’in Çocukluk Hayatı.

Gül Goncası Efendimiz Dedesinin Yanında... Ancak O da Yakında Gül Goncasını Yalnız Bırakacak... Abdülmuttalib, ömrünün son günlerinde olmasına rağmen aklı fikri torununda... Dedesi Gül Goncasını, Ebû Talib'e bıraktı... Sonra da vefat etti. Dar Mekke sokaklarında iki kişiden biri Ebu Talib, diğeri Gül Goncamız... Ancak O, Yeğenini gözü gibi koruyacaktı...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 4. Sınıflar

İndirilme:148 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 11-AMİNE ANNENİN VEDASI

26.HAFTA: 4.3.3.1-Hz. Muhammed’in Çocukluk Hayatı.

Gül Goncası Efendimiz Doyamadan Amine Annesine Veda Ediyor... Gül Goncası henüz dört yaşında... Hz.Amine Efendimizi de yanına alarak Medine’deki Neccar oğullarından olan Dayılarını ziyarete gittiler. Dönüşte Ebva köyünde hastalanan Amine Anne, başucunda duran Gül Goncasının yüzüne baktı... Ve Her yaşayan ölecekti... Her yeni eskiyecekti... Her yaşlanan elbet fâni olacaktı... Lâkin Amine Anne'nin adı unutulmayacaktı... Çünkü Efendimiz gibi hayırlı evlât, bırakmıştı...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 4. Sınıflar

İndirilme:134 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 10-HALİME ANNE

26.HAFTA: 4.3.3.1-Hz. Muhammed’in Çocukluk Hayatı.

Gül Goncası Efendimiz Süt Annesi Hz. Halîme'nin Yanında... Hz. Halîme; Efendimiz’in Süveybe Hâtun’dan sonraki süt annesi. Nur Topu Efendimiz, mışıl mışıl uyuyor, etraf misk gibi kokuyor... Pamuktan yumuşak, kar gibi beyaz, gül gibi kokan ellerinden, mübârek alınlarından sevgi ve bir anne şefkatiyle öpünce; Gül Goncası gözlerini açıverdi... Halîme'nin bûsesine tatlı bir tebessümle cevap verdi... Anlaşmışlardı...
[04.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 4. Sınıflar

İndirilme:128 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 04-FİL ORDUSU

24.25.HAFTA: 4.3.1-Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım.

Peygamber Efendimizin doğacağı yılda yaşanan önemli bir olay: Fil olayı. Kabeyi yıkmaya gelen ordu, filler ve sürü sürü kuşlar... Araplar, bu vak'anın geçtiği tarihe "FİL YILI" ismini verecekler, ve Güzeller Güzeli SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ işte bu yılda, Fil Vak'ası Yılında dünyaya gelecekti...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 4. Sınıflar

İndirilme:149 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 05-ZEMZEM'İN BULUNMASI

24.25.HAFTA: 4.3.1-Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım.

Kainat Sevgili Peygamberimizin Dünyayı Teşrifleri İçin Hazırlanıyor. Zaman; bir MÜJDE'ye, toprak; sökmesi yakın BAHTLI ŞAFAK'a hazırlanıyor... Mekân, ilahi fermanla, GELMEKTE OLAN için yeniden donatılıyor... Gelmekte olan "GÜLLERİN EFENDİSİ." O'na binlerce selam...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 4. Sınıflar

İndirilme:119 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 06-KURBANLIK ABDULLAH

24.25.HAFTA: 4.3.2-Hz. Muhammed’in Aile Büyüklerini Tanıyalım.

Efendimizin babası Hz. Abdullah Kureyş'in ileri gelen delikanlılarından. Mekke’nin bütün genç kızları, onunla evlenmek için can atıyorlar. Ama Abdullah kurban edilecek... Hz.İbrahim'in de kurban edilmesi olaylarından dolayı, Efendimize "İki kurbanlığın oğlu" denilecektir...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 4. Sınıflar

İndirilme:118 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 07-ABDULLAH VE AMiNE

24.25.HAFTA: 4.3.2-Hz. Muhammed’in Aile Büyüklerini Tanıyalım.

Sevgili Peygamberimizi Dünyaya Getirecek Mes'ud Aile Yuvası Kuruluyor. Efendimizin babası Hz. Abdullah artık evlenme çağında... Efendimizin annesi Âmine ise hem güzellik, hem ahlâk, hem de nesep itibariyle Kureyş kızları arasında en yüksek mevkiye sahip... Her hususta Abdullah'a denk. Ve Kâinatın Efendisi’ni dünyaya getirecek mes'ud âile yuvası kuruluyor...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 4. Sınıflar

İndirilme:124 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 08-O DOĞUYOR, O!...

24.25.HAFTA: 4.3.3-Hz. Muhammed’in Doğumu.

Sevgili Peygamberimizin Dünyayı Şereflendirdiği Mübarek Ve Muhteşem An... Fil vak'asından iki ay kadar sonra, Rebiülevvel ayının on ikinci günü... Miladi 571 Yılının, Yirmi Nisanı... Nisan ki; mevsimlerin en güzeli, baharın en gözde ayı… Nisan'ın Yirmisi; zamanın en olgun ânı, tabiatın renk ve koku çağlayanına dönüşmesi... Vakit sabaha karşı... Güneş, henüz doğmamış;... Tan yeri ahenk ve ihtişamla ağarıyor... Günlerden Pazartesi... O DOĞUYOR, O...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 4. Sınıflar

İndirilme:173 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 09-BİR GECE

24.25.HAFTA: 4.3.3-Hz. Muhammed’in Doğumu.

Mehmet Akif Ersoy'un Dilinden Güllerin Efendisi... "On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi,... Derken, büyümüş kırkına gelmişti ki Öksüz, Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi! Bir nefhada insanlığı kurtardı O Ma'sum..."
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 4. Sınıflar

İndirilme:132 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 15-Hz.HATİCE'NİN RÜYASI

24.25.HAFTA: 5.3.1-Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları.

Efendimizin Eşi Olma Bahtiyarlığına Erişecek olan Hz. Hatice Muhteşem Bir Rüya Görüyor... Ay gökyüzünden inerek göğsünden giriyor ve nuru kollarından dışarı çıkıyor... Bütün yeryüzü bu nurla ışıl ışıl... Rüyayı Varaka bin Nevfel ilminin rehberliğinde isabetli bir şekilde tabir edecekti... Rüyanın nasıl yorumlandığını sunumdan izeyiniz...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:108 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 16-MUHTEŞEM EVLİLİK

24.25.HAFTA: 5.3.1-Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları.

İlahî kader, herkes O'na düşman iken, dost elini uzatacak, her türlü ıstırap ve sıkıntı karşısında kendisini teselli edecek Hatice-i Kübrâ ile Efendimizi birbirine yaklaştırıyordu... Kâinatın Efendisi en parlak saâdeti ve huzuru bulacağı mes'ud âile yuvasına Hz. Hatice ile giriyordu...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:112 Yorum(1)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 17-GÜZEL ÇOCUK ZEYD

24.25.HAFTA: 5.3.1-Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları.

Sevgili Peygamberimizin Yanında Bulunmakla Şereflenmiş Güzel Çocuk: Zeyd b. Harise... Zeyd, sekiz yaşlarında... Kâinatın Efendisiyle kaynaşmış. Babası kendisini almaya geldiğinde aynen şunları söyleyecektir: "Babacığım ben, bu zâttan öyle şeyler gördüm ki, hiç bir zaman, hiç bir kimseyi bu zata tercih edemem!..."
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:109 Yorum(0)       Dokümanı İndir


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43]

 

 

Yeni Sayfa 1

   
   
E-Posta:
Şifre:
Beni Hatırla

Kaydol

Şifrem?

 

   Site İstatistikleri

   
  Bugünkü sayaç: 49
  Toplam sayaç: 1.189.926
  Toplam Doküman: 1063
  Üye Sayısı: 10098
   Yeni Sayfa 1

duaistiyoruz@dinalemi.net

Tasarım-Hosting: Spark Bilişim