Din aleminin sanal buluşma platformu
Yeni Sayfa 1

Favorilerime Ekle   Anasayfam Yap

BÜYÜKLER İÇİN DERS DOKÜMANLARI Genel Sunumlar İlköğretim Sunumları Lise Sunumları  
Yeni Sayfa 1

temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb

 


Yeni Sayfa 1

     
GÜLLERİN EFENDİSİ: 88-PEYGAMBERİMİZ MEKKE'YE GİRİYOR

27.HAFTA: 6.3.3-Mekke’nin Fethi.

Takvimler, Hicrî sekizinci yıl, Ramazan ayının on üçü, Cuma gününü gösteriyor... Peygamber Efendimiz, devesi Kasvâ'nın üzerinde... Mübârek başında Yemen işi siyah bir sarık var... Sarığın bir ucunu iki omuzunun arasına salmış. Bir haşmet ve vakar içinde mübârek Belde'ye giriyor... Bir taraftan Allah'ına kendisine bu günü gösterdiğinden dolayı hamdini, minnet ve şükrünü arzederken, diğer taraftan fethi iki sene evvelinden haber verip müjdeleyen, “Fetih Sûresi”ni okuyacaktı: “Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik..."
[11.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:113 Yorum(1)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 87-İSLÂM ORDUSU MEKKE ÖNÜNDE

27.HAFTA: 6.3.3-Hudeybiye Antlaşması.

Mekke'nin fethi için bütün hazırlıklar tamam... Efendimiz, tek kalp gibi çarpan on bin kişilik muazzam İslâm ordusuna hareket emri veriyor... Ramazan ayında oldukları için de Resûl-i Ekrem ve mücahidler oruçlu...
[11.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:106 Yorum(1)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 82--HUDEYBİYE ANDLAŞMASI

27.HAFTA: 6.3.3-Hudeybiye Antlaşması.

Hicretin 6. senesi… Efendimizin mübârek niyetleri sadece Kâbe-i Muazzamayı ziyaret etmek... Efendimiz, Hz. Osman'ın müşrikler tarafından şehid edildiği haberini duyunca son derece müteessir oldu. Efendimiz Rıdvan Ağacı altında duracak, Müslümanlar da teker teker, çarpışmaktan yüz çevirmeyeceklerine, Allah ve Resûlü yolunda canlarını fedâ edinceye kadar savaşacaklarına dair biât edeceklerdi...
[11.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:116 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 57-İLK İSLAM DEVLETİ

27.HAFTA: 6.3.2.3-Toplumsal Barışın Kurulması.

Allah Rasulü, Muhit Ve Şartların Değişmesiyle Cemiyete Bir Teşkilatlanma Ruhu Ve Havası Getiriyor... Efendimiz, Mekke devrinde sadece îmân esaslarını anlatmış, bu sayede bir çok kimse İslâmın saâdetli sinesine koşmuştu. Bu devrede İslâm düşmanlarına karşı, her türlü maddî mukabele yasaktı. Fakat, Hicretten sonra Müslümanlar, îmânlarının gereği olan her şeyi serbestçe yapmaya başladılar. Adlî, askerî, siyasî bir takım esasların tespiti ile cemiyete bir teşkilatlanma ruhu gelecek, Resûlullahın, başkanlığında İlk İslâm Devletinin ana
[11.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:103 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 38-MÜSLÜMANLARA KARŞI BOYKOT

27.HAFTA: 5.3.3.3-Hz. Muhammed Ailesinde İsraftan Kaçınılırdı.

Vahyin 7. senesi... İslâm’ın yayılmasına mani olamayan Müşrikler; Aralarında müşavere ettikten sonra, Haşimoğullarından tamamiyle münasebetlerini kesmeye karar verdiler: Haşim ve Muttaliboğulları ailelerinden kız alınıp verilmeyecek, alışveriş yapılmayacak... Bu andlaşmaya akıllarınca kutsi bir mahiyet vermek için de, yazılı sahifeyi Kâbe duvarına astılar... Tam üç yıl sürecek boykotta, gönülleri kararmış insanlar çocukların açlıktan gelen yürek parçalayıcı feryatlarına bile, kulaklarını tıkayacak, taşları parçalay
[11.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:110 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 23-İLK MÜSLÜMANLAR

27.HAFTA: 5.3.3.2-Hz. Muhammed’in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı.

Efendimize Kırk Gün Sonra Tekrar Vahiy Gelmeye Başlıyor… Ve Arkasından İslam'la Şereflenen İlkler... İlk vahyin arkasından tam kırk gün süren vahyin kesilmesi üzüntüsünden sonra, Efendimize, vahiy tekrar gelmeye başladı. Artık, bundan sonra vahyin ardı arası kesilmeyecekti... Ve O, bütün dünyaya Allah'tan aldığı emirleri tebliğ edecekti...
[11.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:111 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 25-AY VE GÜNEŞ

27.HAFTA: 4.3.4.1-Hz. Muhammed Aile Büyüklerini Sever ve Sayardı.

Efendimiz, tebliğ dairesini genişletikçe davasından vazgeçmesi için çirkin tekliflerle karşılaşıyordu... Allah Rasulünün en zor, en tahammül edilmez, en ümitsiz anlarda bile, bütün bu menfi şartları hiçe sayıp meydan okuyan çelik irade ve kale duvarı gibi, muhkem azmine tarihin en parlak misali: "Güneşi sağ elime, Ay'ı da sol elime verseler, ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem.” diyordu...
[11.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 4. Sınıflar

İndirilme:117 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 14-FAZİLETLİLERİN YEMİN ANDLAŞMASI

27.HAFTA: 4.3.4-Hz. Muhammed’in Çocukluk ve Gençlik Yıllarındaki Erdemli Davranışları.

Güzel Efendimiz, yirmi yaşlarında... Mekke'de yabancılarla zayıflar için mal, can ve namus emniyeti kalmamış, anarşi ve zulüm kol geziyor... Yeryüzüne adalet ve huzuru getirecek olan Efendimizin de rol aldığı bir toplantıda bir takım kararlar alındı. Ve adına “Hılf-ul-Fudul (Faziletlilerin Yemini Andlaşması)” dendi... Ve elbette Efendimiz de Hılf-ul-Fudul yani Faziletlilerin Yemini Andlaşmasını yapanlar arasında yerini alacaktı...
[11.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 4. Sınıflar

İndirilme:123 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 104-EN GÜZEL MİSAFİR

26.HAFTA: 8.3.4-Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi.

Bir gece Efendimizi, evinizde misafir etmeyi düşündünüz mü hiç? Hayali bile muhteşem olan bu düşünceyi Mutlaka denemek isteyeceksiniz...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 8.Sınıflar

İndirilme:319 Yorum(2)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 103-ARKA ODADAKİ GÜNEŞ

26.HAFTA: 8.3.3-Hz. Muhammed Hoşgörülüydü.

Evimizin salonundaydım. Pencereden dışarıyı seyre dalmıştım. Sahabeler yıldız misal idiler. Yanlarında Güneş vardı... Bizler güneşi göremiyorduk ama, o ısısıyla yanı başımızdaydı... Bizler için: “Kardeşlerimi özledim” demişti...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 8.Sınıflar

İndirilme:186 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 86-GİZLİ MEKTUP

26.HAFTA: 7.3.2.2-Hz. Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır.

Hicretin 8. senesi... Efendimiz Mekke üzerine yürüme fikrini; son derece gizli tutmak istemekte... Ancak bir kadın müşriklere bir mektup götürmektedir. Efendimiz:“Hah bahçesinde, yanında mektup bulunan bir kadın bulacaksınız. Mektubu ondan alıp bana getirin!” buyurur... Acaba kimdi bu kadın?...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 7.Sınıflar

İndirilme:176 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 94-EFENDİMİZ VE UKKAŞE

26.HAFTA: 7.3.2.2-Hz. Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır.

Allah Rasulü'nün son günleri... Mü'minlerle helalleşmek istedi... “Allah hakkı için, bende hakkı olan varsa, hemen gelsin, hakkını alsın” buyurdu... Acaba kim kalkıp ta “Ey Allah'ın Rasulü!... Benim sende hakkım var” diyecek ve herkesi yaşın yaşın ağlatacaktı?...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 7.Sınıflar

İndirilme:168 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 53-ASHÂB-I SUFFA

26.HAFTA: 6.3.2.2-Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri.

Mescid-i Nebevî'nin kuzey duvarında, hurma dallarıyla yapılan bir gölgelik ve sundurma vardı... Adına Suffa denilirdi. Burada kalan Müslümanlara da “Ashâb-ı Suffa” denilirdi. Onların Medine'de ne meskenleri, ne de akrabaları vardı. Efendimiz “Ashâb-ı Suffa” için “Eğer, sizin için Allah katında, neyin hazırlandığını bilseydiniz, yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha da ziyâdeleşmesini isterdiniz” diyerek, bu meşguliyetlerinin son derece mühim ve mübârek olduğunu ifâde buyuruyorlardı...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:149 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 52-MESCİD-İ NEBEVİ

26.HAFTA: 6.3.2.1-Peygamber Mescidi Ve Sosyal İşlevi.

Efendimiz Medine'de İlk Olarak Namaz Kılma Ve Toplanma Yeri Olarak Bir Mescid İnşasını Başlatıyorlar... Hicretin 1. senesi. Milâdi 622... Müslümanların içinde cemaatle namaz kılabilecekleri, gerektiğinde toplanıp meselelerini konuşabilecekleri bir yer gerekiyordu... Ve Efendimiz, Medine'de ilk olarak bir mescid inşâ etmekle işe başlayacak, Mescidin inşasında; bilfiil durmadan dinlenmeden çalışacaktı...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:157 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 50-EY RASUL MEDİNEYE HOŞ GELDİN 1

26.HAFTA: 6.3.2-Hz. Muhammed’in Çağrısı: Medine Dönemi.

Efendimiz'in, Medine'ye teşrifiyle vatanlarından ayrı düşüp de gönülleri mahzun olan Muhacirlere taze kan gelmişti. Ensarın yüzü ve gönlü sürûra gark oldu. Ashab-ı Kiramdan Bera bin Azib, o müstesna gündeki sevinç ve heyecanı şu cümlelerle anlatacaktı: “Resûlullah Medine'ye gelince, Medinelilerin onun gelişine sevindikleri kadar, hiç bir şeye öylesine sevindiklerini görmedim. O zaman henüz bir çocuk olan Ensardan Enes bin Mâlik ise şöyle diyecekti: “Ben, Resûlullah’ın Medine'ye girdiği günden daha güzel, daha parlak ve da
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:142 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 51-EY RASUL MEDİNEYE HOŞ GELDİN 2

26.HAFTA: 6.3.2-Hz. Muhammed’in Çağrısı: Medine Dönemi.

Efendimiz'in, Medine'ye teşrifiyle Ensarın yüzü ve gönlü sürûra gark oldu. Resûlullah Hz. Eyyûb el-Ensarî Hazretlerinin evinde kalmaya başlayarak; onun evini şereflendirmişti. Hz. Eyyûb el-Ensarî Hazretlerinin bir sıkıntısı vardı... Allah Resulü alt katta kalmayı tercih etmişti. Kendileri üst katta nasıl kalabilirlerdi?...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:109 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 46-NÖBET BEKLEYEN ÖRÜMCEK

26.HAFTA: 6.3.1.4-Hicret Olayı.

Mağaranın ağzına ağını geren bir örümcek ile oraya yuva kuran bir çift güvercin... Bu hayvanlar, Efendimiz ve Hz. Ebû Bekir'i bütün Kureyş'e karşı korumak için nöbete başlamışlardı...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:124 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 36-HABEŞİSTAN'A HİCRET 1

26.HAFTA: 5.3.3.2-Hz. Muhammed’in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı.

Müşriklerin Müslümanlar Üzerindeki Baskı Ve İşkencelerinin Artması Üzerine Hicretler Başlıyor... İşte İlk Habeşistan Hicreti... Vahyin 5. senesi... Kureyş müşriklerinin Müslümanlar üzerindeki baskı ve işkencelerinin artması üzerine, Resulullah, Hz. Ebu Bekir'in ricası üzerine bazı mü’minlerin hicretine izni verdi… On erkek ve dört kadın, Habeşistan'a gitmek için gizlice hazırlandı. İçinde Efendimizin Kerimesi Rukiyye ve Eşi Hz. Osman da var...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:118 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 37-HABEŞİSTAN'A HİCRET 2

5.3.3.2-Hz. Muhammed’in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı.

Müşriklerin Müslümanlar Üzerindeki Baskı Ve İşkencelerinin Artması Üzerine Hicretler Devam Ediyor... İşte İkinci Habeşistan Hicreti... Vahyin 6. senesi... İlk hicret sonrası, Müşriklerin zulümleri daha da şiddetlendi. Öte yandan bu ilk hicret, müminler için Habeşistan’ın güvenli bir yer olduğunu göstermişti...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:112 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 56-EFENDİMİZİN HANE-İ SAADETLERİ

26.HAFTA: 5.3.3.2-Hz. Muhammed’in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı.

Hicretin 5.ayı... Resûl-i Kibriyâ Efendimizin en küçük kızı, kızlarının en sevgilisi Hz. Fâtıma, Recep ayında Hz. Ali ile nikâhlandı. Hicretin 2. yılında da evlendiler. Hicretin 3.senesinde de, Peygamber Efendimiz, fakirleri ve yoksulları doyurduğu, onlara acıyıp merhamet ettiği için “Ümmü'l-Mesâkin (Yoksullar Annesi)” adı verilen Hz. Zeynep ile evlendiler...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:138 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 55-Hz.AİŞE İLE İZDİVAÇ

26.HAFTA: 5.3.3.1-Hz. Muhammed’in Ailesinde Sevinçler ve Sıkıntılar Paylaşılırdı.

Hicretten sonra Şevvâl ayında Resûl-i Ekrem'in, Mekke'de iken nikâhlandığı Hz. Âişe ile düğünleri yapıldı. Hz. Aişe ki; ileride bir çok Sahabî, Peygamberimizin çeşitli meseleler hakkındaki tatbikatını ve İslâmi hükümleri O'ndan sorarak öğreneceklerdi...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:112 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 22-İLK VAHİY SONRASI GELEN ÜZÜNTÜ

26.HAFTA: 5.3.3.1-Hz. Muhammed’in Ailesinde Sevinçler ve Sıkıntılar Paylaşılırdı.

Efendimize Gelen İlk Vahyin Arkasından Kırk Gün Vahiy Kesiliyor... İlk vahyi getirme vazifesi sona eren Cebrâil birden bire kaybolmuş, Allah Resûlü de mağaradan çıkmış ve Mekke'ye doğru dönmüştü. Ancak, ilk vahyin arkasından vahiy kesilecek, üzüntü içinde tam kırk gün geçirilecekti...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:117 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 13-ESRARENGİZ ŞAM YOLCULUĞU

26.HAFTA: 4.3.3.2-Hz. Muhammed’in Gençlik Hayatı.

Gül Goncası gözden saklı bu köşeye çekilmiş ağlıyor... Çünkü, Amca Ebu Talib, Şam tarafına mal götürecek olan bir Kureyş Kervanına katılma niyetinde… Amca Kesin kararını verdi. Kim karşı çıkarsa çıksın aldırmayacak ve O'nu da yanına alacak, ve Gül Goncası Efendimiz böylece Amcası Ebu Talib ile Şam yolculuğuna çıkacaktı...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 4. Sınıflar

İndirilme:136 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 12-ÖNCE DEDE, SONRA AMCA

26.HAFTA: 4.3.3.1-Hz. Muhammed’in Çocukluk Hayatı.

Gül Goncası Efendimiz Dedesinin Yanında... Ancak O da Yakında Gül Goncasını Yalnız Bırakacak... Abdülmuttalib, ömrünün son günlerinde olmasına rağmen aklı fikri torununda... Dedesi Gül Goncasını, Ebû Talib'e bıraktı... Sonra da vefat etti. Dar Mekke sokaklarında iki kişiden biri Ebu Talib, diğeri Gül Goncamız... Ancak O, Yeğenini gözü gibi koruyacaktı...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 4. Sınıflar

İndirilme:147 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 11-AMİNE ANNENİN VEDASI

26.HAFTA: 4.3.3.1-Hz. Muhammed’in Çocukluk Hayatı.

Gül Goncası Efendimiz Doyamadan Amine Annesine Veda Ediyor... Gül Goncası henüz dört yaşında... Hz.Amine Efendimizi de yanına alarak Medine’deki Neccar oğullarından olan Dayılarını ziyarete gittiler. Dönüşte Ebva köyünde hastalanan Amine Anne, başucunda duran Gül Goncasının yüzüne baktı... Ve Her yaşayan ölecekti... Her yeni eskiyecekti... Her yaşlanan elbet fâni olacaktı... Lâkin Amine Anne'nin adı unutulmayacaktı... Çünkü Efendimiz gibi hayırlı evlât, bırakmıştı...
[05.04.2011]
İlköğretim Sunumları - 4. Sınıflar

İndirilme:134 Yorum(0)       Dokümanı İndir


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]

 

 

Yeni Sayfa 1

   
   
E-Posta:
Şifre:
Beni Hatırla

Kaydol

Şifrem?

 

   Site İstatistikleri

   
  Bugünkü sayaç: 91
  Toplam sayaç: 1.065.261
  Toplam Doküman: 1099
  Üye Sayısı: 9897
   


       Anket

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Yeni Sayfa 1

duaistiyoruz@dinalemi.net

Tasarım-Hosting: Spark Bilişim