Din aleminin sanal buluşma platformu!
Yeni Sayfa 1

Favorilerime Ekle   Anasayfam Yap

BÜYÜKLER İÇİN DERS DOKÜMANLARI Genel Sunumlar İlköğretim Sunumları Lise Sunumları  
Yeni Sayfa 1

temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb

 


Yeni Sayfa 1

     
GÜLLERİN EFENDİSİ: 07-ABDULLAH VE AMiNE

24.25.HAFTA: 4.3.2-Hz. Muhammed’in Aile Büyüklerini Tanıyalım.

Sevgili Peygamberimizi Dünyaya Getirecek Mes'ud Aile Yuvası Kuruluyor. Efendimizin babası Hz. Abdullah artık evlenme çağında... Efendimizin annesi Âmine ise hem güzellik, hem ahlâk, hem de nesep itibariyle Kureyş kızları arasında en yüksek mevkiye sahip... Her hususta Abdullah'a denk. Ve Kâinatın Efendisi’ni dünyaya getirecek mes'ud âile yuvası kuruluyor...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 4. Sınıflar

İndirilme:124 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 08-O DOĞUYOR, O!...

24.25.HAFTA: 4.3.3-Hz. Muhammed’in Doğumu.

Sevgili Peygamberimizin Dünyayı Şereflendirdiği Mübarek Ve Muhteşem An... Fil vak'asından iki ay kadar sonra, Rebiülevvel ayının on ikinci günü... Miladi 571 Yılının, Yirmi Nisanı... Nisan ki; mevsimlerin en güzeli, baharın en gözde ayı… Nisan'ın Yirmisi; zamanın en olgun ânı, tabiatın renk ve koku çağlayanına dönüşmesi... Vakit sabaha karşı... Güneş, henüz doğmamış;... Tan yeri ahenk ve ihtişamla ağarıyor... Günlerden Pazartesi... O DOĞUYOR, O...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 4. Sınıflar

İndirilme:173 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 09-BİR GECE

24.25.HAFTA: 4.3.3-Hz. Muhammed’in Doğumu.

Mehmet Akif Ersoy'un Dilinden Güllerin Efendisi... "On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi,... Derken, büyümüş kırkına gelmişti ki Öksüz, Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi! Bir nefhada insanlığı kurtardı O Ma'sum..."
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 4. Sınıflar

İndirilme:132 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 15-Hz.HATİCE'NİN RÜYASI

24.25.HAFTA: 5.3.1-Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları.

Efendimizin Eşi Olma Bahtiyarlığına Erişecek olan Hz. Hatice Muhteşem Bir Rüya Görüyor... Ay gökyüzünden inerek göğsünden giriyor ve nuru kollarından dışarı çıkıyor... Bütün yeryüzü bu nurla ışıl ışıl... Rüyayı Varaka bin Nevfel ilminin rehberliğinde isabetli bir şekilde tabir edecekti... Rüyanın nasıl yorumlandığını sunumdan izeyiniz...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:108 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 16-MUHTEŞEM EVLİLİK

24.25.HAFTA: 5.3.1-Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları.

İlahî kader, herkes O'na düşman iken, dost elini uzatacak, her türlü ıstırap ve sıkıntı karşısında kendisini teselli edecek Hatice-i Kübrâ ile Efendimizi birbirine yaklaştırıyordu... Kâinatın Efendisi en parlak saâdeti ve huzuru bulacağı mes'ud âile yuvasına Hz. Hatice ile giriyordu...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:112 Yorum(1)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 17-GÜZEL ÇOCUK ZEYD

24.25.HAFTA: 5.3.1-Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları.

Sevgili Peygamberimizin Yanında Bulunmakla Şereflenmiş Güzel Çocuk: Zeyd b. Harise... Zeyd, sekiz yaşlarında... Kâinatın Efendisiyle kaynaşmış. Babası kendisini almaya geldiğinde aynen şunları söyleyecektir: "Babacığım ben, bu zâttan öyle şeyler gördüm ki, hiç bir zaman, hiç bir kimseyi bu zata tercih edemem!..."
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:109 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 18-MUHAMMEDÜ'L-EMÎN'İN HAKEMLİĞİ

24.25.HAFTA: 5.3.2-Hz. Muhammed’in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları.

Kâinatın Efendisi otuz beş yaşında... Kâbe duvarları yıkılıp, yeniden tamir edilecek... El-Emîn, Hacerü‘l-Esved için vereceği hükümle, bütün aleme, peygamberliğinden önce de isabetli görüşe, kuvvetli muhakemeye ve üstün bir zekâya sahip bulunduğunu tasdik ettirecekti... İşte Alemlere İbret, Müthiş Kabe Hakemliği...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:103 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 19-Hz.ALİ, EFENDİMİZİN HİMAYESİNDE

24.25.HAFTA: 5.3.2.1-Aile Bireylerini Sever ve Aralarında Ayırım Yapmazdı.

Kâinatın Efendisi otuz altı yaşında... Mekke'de şiddetli bir kuraklık ve kıtlık hüküm sürmekte. Geçim sıkıntısı çekenlerden biri de Ebû Talib... Amcası geçim sıkıntısı içinde iken, o nasıl rahat edebilir ve nasıl yardımına koşmazdı?... Kendisine yapılan iyilikleri unutmayacak, ismini bizzat koyduğu Hz. Ali'yi himâyesine alarak, geçim sıkıntısı eken mcası Ebû Talib'in Yardımına koşacaktı...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:107 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 29-Hz. OMER-1

24.25.HAFTA: 5.3.2.2-Aile Bireylerine Danışır ve Görüşlerine Değer Verirdi.

Vahyin 6. senesi Zilhicce ayı. (Milâdi; 616). Ebû Cehil; “Muhammed'i öldürecek kimseye benden 100 kızıl ve siyah deve,” diyordu. İçlerinde biri vardı;... Uzun boylu, iri yapılı, kimseye boyun eğmez, gözünü daldan, budaktan sakınmaz biri. Ortaya atıldı: “Bunu ben yaparım.” Gözler bu cesur adamın üzerine çevrildi:... Bu Hattaboğlu Ömer'di...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:113 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 29-Hz. OMER-2

24.25.HAFTA: 5.3.2.3-Hz. Muhammed Akrabayı Ziyaret Ederdi.

Kur'ân hocası Hz. Habbab: “Müjde, ey Ömer” dedi. “Dilerim ki, Resûlullah’ın yaptığı duâ senin hakkında gerçekleşsin. Dün gece O, "Allah'ım, İslâmiyeti ya Ebü'l-Hakem bin Hişâm'la (bilinen adıyla: Ebû Cehil), ya da Ömer bin Hattab'la kuvvetlendir" diyerek duâ etmişti.”
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:92 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 20-PEYGAMBERLİĞE HAZIRLIK

24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 6.3.1.1-İlk Vahiy: "Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku!."

Kâinatın Efendisi otuz dokuz yaşında… Tam Altı Ay Devam Edecek "Sadık Rü'yâlar" Devri Başlıyor... Efendimiz günlerini tefekkürle geçiriyor… Yeryüzünde O'nun tek teselli kaynağı Hatice Validemiz. Efendimizin etrafında sanki bir koruyucu melek gibi... Fakat Fahr-i Kâinatın mübârek ruhu, zahiren yalnızlık istiyor...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:87 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 21-BEKLENEN AN

24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 6.3.1.1-İlk Vahiy: "Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku!."

Yıl; milâdi 610... Güllerin Efendisi kırk yaşında... Artık sessiz, sâkin ve İlâhi tecelli mazhariyetine ereceği, Hirâ Dağının tepesindeki mağarada... Ve Ramazan ayının on yedinci gecesi. Pazartesi. Belki de; konuşacak olan ile, DİNLEYEN'e hürmet için kainat sessiz... Güllerin Efendisinin uzun, zor, meşakkatli; fakat aynı zamanda kainatın en önemli görevi; Son Peygamberlik Görevi Başlıyor...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:92 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 25-DÂVET BAŞLIYOR

24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 6.3.1.3-Çağrının Yaygınlaşması.

Efendimiz üç sene müddetle İslâmiyeti açıktan açığa kimseye bildirmedi ve anlatmadı… Mukaddes İslâm davasını açıklamanın ve tevhid hakikatlerini bütün âleme duyurmanın zamanı artık gelmişti… “Önce en yakın akrabâlarını azaptan sakındır.” (Şuâra: 214) Böylece Efendimiz, önce en yakın akrabâlarına davasını tebliğe başladı...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:94 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 26-SAFÂ TEPESİNDEN HİTAP

24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 6.3.1.3-Çağrının Yaygınlaşması.

Tebliğ dairesi yavaş yavaş genişliyor... Şimdi akrabalar değil; herkes Müslüman olmaya davet edilecek... “Emrolunduğun şeyi, onları baş çatlatırcasına bildir.” (Hicr: 94) Bu İlâhî ferman sonrası Fahr-i Kâinat, âdeta yerinde duramaz hale gelecektir...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:102 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 41-AKABE BİATLARI-1

24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 6.3.1.4-Hicret Olayı.

Vahyin 11. yılı... Efendimizi çok üzen Hüzün Yılından sonra sevindirici olaylar başlıyor... 12 kişilik bir kafile Akabe’de bir gece vakti, gizlice Resûl-i Ekrem’le buluşarak görüşüp, biat etmelerinden sonra, Medineli Müslümanların istekleri üzerine Resûlullah onlara Kur'ân muallimi Mus'ab bin Umeyr‘i gönderecekti...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:95 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 42-AKABE BİATLARI-2

24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 6.3.1.4-Hicret Olayı.

Vahyin 12. yılı... Efendimizi çok üzen Hüzün Yılından sonra sevindirici olaylar başlıyor... Kur'an muallimi Mus'ab bin Umeyr, 75 Müslüman’la Mekke'ye geliyordu. Efendimiz, önce onlara Kur'ân-ı Kerim okuyacak, sonra, kendisi ve Rabbi için arzu ettiği hususları sıralayacaktı...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:92 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 44-KORKUNÇ PLAN

24.25.HAFTA: 24.25.HAFTA: 6.3.1.4-Hicret Olayı.

Vahyin 12. yılı... Akabe Bîatları yepyeni bir dönemin başlangıcı oldu. Artık Müslümanların önünde yepyeni emniyetli bir saha açılıyordu. Ancak bu arada Efendimize korkunç bir tuzağın planları hazırlanıyordu...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 6.Sınıflar

İndirilme:84 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 48-SÜRÂKA VE BÜREYDE

24.25.HAFTA: 8.3.1-Hz. Muhammed’in İnsani Yönü.

Efendimiz ve Hz. Ebu Bekr Medine'ye gitmek üzere yola çıkıyorlar... Ama Yol Bir Çok Tehlikelerle Dolu... Üstelik Efendimizi getirene yüz deve mükafatı ilanı var... Bu mükâfatın cazibesine kapılardan biri; Sürâka bin Mâlik, diğer biri ise Sehmoğulları Reislerinden Büreyde bin Huseyb... Her ikisi de yüz deveyi kazanamadılar ama İslam'la müşerref oldular...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 7.Sınıflar

İndirilme:102 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 83-EFENDİMİZİN RÜYÂSI

24.25.HAFTA: 8.3.1-Hz. Muhammed’in İnsani Yönü.

Hicretin 6. senesi... Zilkâde ayı... Peygamber Efendimiz, bir gece rüyâ gördüler. Bu rüyayı Kur‘ân-ı Kerim bize şöyle haber verir: “Andolsun ki Allah, peygamberinin rüyasının gerçek olduğunu tasdik eder…Ey inananlar! Siz, Allah dilerse, güven içinde, başlarınızı tıraş etmiş veya saçlarınızı kısaltmış olarak,korkmadan Mescid-i Harâm'a gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bilir.Size, bundan başka, yakın zamanda bir zafer verecektir.” (Fetih: 27)
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 7.Sınıflar

İndirilme:101 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 101-EFENDİMİZDEN NÜKTELER

24.25.HAFTA: 7.3.2.1-Hz.Muhammed Son Peygamberdir.

Allâh Resûlü’nün(SAV) zaman zaman latifeler yaptığı, sahabelerle şakalaştığı olurdu... İşte bunlardan derleyebildiğimiz birkaç demet...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 7.Sınıflar

İndirilme:124 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 102-PEYGAMBERİMİZ GELSE

24.25.HAFTA: 7.3.2.1-Hz.Muhammed Son Peygamberdir.

Bir gün peygamberimiz, evimize ziyaretimize gelse... Aniden çalsa kapımızı, yalnızca bir kaç günlüğüne... Ne yapardık düşünmek ister miydiniz? Çok sevinir miydiniz? Yoksa evinize almaktan utanır mıydınız? Peygamberimizin görmesini istemeyeceğimiz şeyler var mı evimizde?...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 7.Sınıflar

İndirilme:133 Yorum(0)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 107-EFENDİMİZE MEKTUP

24.25.HAFTA: 8.1-Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi.

“Sevgili Peygamberim!... Sana bu mektubu, bir Nisan ayının son gününde, ömrümün yarı yılı geçmiş, belki de tükenmiş bir bahar akşamında yazıyorum. “Sevgili Peygamberim, gönül yoldaşım, sırdaşım, arkadaşım, sevgilerin en güzeli ile sevdim seni. Seni tanıdıkça sevdim, sevdim, sevdim.” Mektubun devamını dilerseniz sunumdan izleyelim...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 8.Sınıflar

İndirilme:139 Yorum(2)       Dokümanı İndir


GÜLLERİN EFENDİSİ: 100-BABA BİZ ONU GÖRDÜK MÜ?

24.25.HAFTA: 8.2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı.

O’nu ancak üniversite yıllarında tanıyabilmişti… “Neden daha önce tanışmadık” diye düşünürken çok üzülmüştü… Hayrandı, O ne yaptıysa onu yapmak için neler vermezdi ki?... Oğlu sordu: “Baba biz daha önce hiç gördük mü O'nu?...” Kimdi geç tanıdığı ve daha sonra asla vazgeçemediği O Eşsiz Kişi...
[28.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 8.Sınıflar

İndirilme:133 Yorum(0)       Dokümanı İndir


BEN BABAMI İSTİYORUM

23.HAFTA: 4.5.6-Yaşatmak Sevgi İşidir.

Bir babanın evladı ile arasında geçen göz yaşartıcı bir diyalog... Çocuklar sevgiyle yaşar, sevgiyle büyürler... Bu sevgiden mahrum kalan çocuk bakın nasıl bir yola baş vuruyor?... Slaytı izleyip, görünüz...
[15.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 4. Sınıflar

İndirilme:291 Yorum(0)       Dokümanı İndir


ANAM ANAM

23.HAFTA: 5.5.3.2-Geçmişlerimizi Anarız.

Bahri Bey, mahrumiyetler içindeki bir köyde öğretmen. Bahri öğretmenin, öksüz bir öğrencisi vardır: Ayşe. Annesinin yokluğunun acısına bir de arkadaşlarının taktığı lakap eklenmiştir. Bahri öğretmenle Ayşe'nin içler acıtan öyküsü...
[15.03.2011]
İlköğretim Sunumları - 5. Sınıflar

İndirilme:186 Yorum(0)       Dokümanı İndir


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]

 

 

Yeni Sayfa 1

   
   
E-Posta:
Şifre:
Beni Hatırla

Kaydol

Şifrem?

 

   Site İstatistikleri

   
  Bugünkü sayaç: 61
  Toplam sayaç: 1.092.796
  Toplam Doküman: 1078
  Üye Sayısı: 10010
   


       Anket

 
 
 
 
 
 


Yeni Sayfa 1

duaistiyoruz@dinalemi.net

Tasarım-Hosting: Spark Bilişim